1 2 3 4 5 6 7 8 9
  اُردو  
   
  http://www.jamapunji.pk  
  SECP investor education portal  
 

 

Investor Informations

 
       
  Symbol of the Company RUBY  
  Website Link https://www.psx.com.pk/  
  Transmission of Financial Statement to Member Through Email: (Download .pdf)  
  Dividend Mandate Form (New) (Download .pdf)  
  Complaiance Statement (Download .pdf)  
  Proxy Form (Download .pdf)  
       
       
  Annual Reports  
       
  Year Ended 30-06-2021 (Download .pdf)  
  Year Ended 30-06-2020 (Download .pdf)  
  Year Ended 30-06-2019 (Download .pdf)  
  Year Ended 30-06-2018 (Download .pdf)  
       
  Financial Highlights  
       
  Previous Six Years Data (Download .pdf)  
       
  Interim Accounts  
       
  3rd Quarter Ended March 31, 2022(Latest) (Download .pdf)  
  2nd  Quarter Ended December 31 2021, (Download .pdf)  
  1st  Quarter Ended September 30, 2021 (Download .pdf)  
  3rd Quarter Ended March 31, 2021 (Download .pdf)  
  2nd  Quarter Ended December 31, 2020 (Download .pdf)  
  1st  Quarter Ended September 30, 2020 (Download .pdf)  
  1st  Quarter Ended September 30, 2019 (Download .pdf)  
       
  Earning Per Share (30-06-2021): Rs. (1.40)  
  P/E Ratio: Rs. 00.00  
  Breakup Value Rs. 00.00  
       
  Share Registrar: M/S CORPLINK (PVT LTD  
    1-K,(COMMERCIAL) wings Arcade. Model Town,  
    Lahore- 54700, Pakistan.  
    Phone (+92-42)3583-9182, 3588-7262  
    Fax: (+92-42) 3586-9037  Email: corplink786@yahoo.com  
  Free Float (Download .pdf)  
  NON Free Share Report (Download .pdf)